^Powrót na górę
 • 1 Witamy na stronie CKZiU Nr 2 w Gdańsku!
  Siedziba szkoły znajduje się w Gdańsku przy ulicy Smoleńskiej 5/7. Niedaleko przystanku kolejowego Gdańsk Orunia i przystanków autobusowych (Gościnna) przy Trakcie Św. Wojciecha. Kontakt telefoniczny z sekretariatem: 58 301-10-20, 58 309-05-06, fax. 58 301-07-42, email: sekretariat@ckziu2gdansk.pl
 • 2 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
  zostało powołane uchałą Rady Miasta Gdańska w kwietniu 2013 r. Rozpoczęło działalność od 1 września 2013 r. CKZiU Nr 2 powstało na bazie dwóch szkół: Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie i Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego....
 • 3 Szkoła dla młodzieży i dorosłych!
  Kierunki kształcenia: technik analityk, technik technologii żywności, technik technologii chemicznej, technik przetwórstwa mleczarskiego, technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska i melioracji, technik rolnik, profil socjalny w LP, cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego; szkolenia i kursy specjalistyczne...
 • 4 Nowoczesne laboratoria, pracownie, internat
  Pracownie przedmiotowe przedmiotów ogólnokształcących, laboratoria chemiczne, pracownie przedmiotów zawodowych, siłownie i sale gimnastyczne, hala sportowa pełnowymiarowa z trybunami, pełnowymiarowe boisko piłkarskie (plastykowa zieleń) z trybunami...
 • 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8
  Kształci w zawodach: cukiernik i piekarz. Uczniowie mają status pracowników młodocianych. Zakłady znanych pomorskich cukierników i piekarzy - są to miejsca gdzie mogą zostać zatrudnieni na 3 letni okres odbywania praktyki zawodowej. Ćwiczenia praktyczne odbywają się także w nowoczesnych szkolnych pracowniach. Umiejętności i wiedza zdobywane w ciągu 3 lat potrzebne będą do kończącego naukę egzaminu czeladniczego..
baner
 • PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ 
zobacz jakie przedmioty i zajęcia w ciągu 3 lat
zobacz(pdf)
 NOWY KIERUNEK
W CKZiU Nr 2 w GDAŃSKU
Klasa będzie liczyła 29 uczniów
o
warunki przyjęcia pytaj w sekretariacie szkoły
Podanie o przyjecie można wypełnić w sekretariacie szkoły
lub
w systemie naboru elektronicznego.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2013. CKZiU2 Rights Reserved.